Malawi

Malawi is een vrij onbekend land aan de oostkant van Afrika. Het land grenst aan Tanzania, Mozambique en Zambia en is een van de armste landen ter wereld. Bijna de gehele oostelijke grens wordt gevormd door het Malawi-meer. Het land kent een tropisch klimaat. Malawi heeft lang onder Brits bestuur gestaan, maar is sinds 1964 onafhankelijk.

De grootste bron van inkomsten en levensonderhoud is landbouw. De meeste mensen bedruipen zichzelf en houden zichzelf in leven met maïs. Daarnaast wordt er tabak, thee en suiker verbouwd voor de export. De opbrengsten van de gewassen zijn echter sterk afhankelijk van de prijzen op de wereldmarkt. Tweederde van de mensen leeft dan ook onder de armoedegrens. Daarnaast wordt Malawi geteisterd door HIV/Aids en Malaria. Het taboe op HIV/Aids maakt de preventie en aanpak van deze ziekte er niet makkelijker op.

Malawi zit echter in de lift. Toerisme is op dit moment de belangrijkste groeisector van Malawi. Daarnaast heeft het land sinds 1994 een democratie en is het basisonderwijs kosteloos. Ook wordt er door de huidige regering stappen gezet om te economie te hervormen en de corruptie te bestrijden. Zo hoopt men het vertrouwen van donoren terug te winnen en armoedebestrijding en economische groei na te streven.

Het land kampt echter nog met grote sociale en economische problemen. Daarom is het een van de landen die worden ondersteund door Edukans, naast landen als Kenia, Ethiopië, Oeganda, India en Peru. Malawi kent namelijk het hoogste percentage uitvallers in het basisonderwijs. Veel leerlingen verlaten de school al vóór groep vijf. Een van de belangrijkste oorzaken is de grote armoede in het land. Ook zijn er veel te weinig leraren. De verhouding van het aantal leerlingen per leerkracht is 1:84. Op het platteland is dat zelfs 1:200. Er zijn dus nog genoeg verbeteringen mogelijk op het gebeid van onderwijs, waar Edukans een steentje aan bijdraagt.
K&R-hosting